Stichting DE KERK Centrum Groninger Amsterdamse School

Centrum Groninger Amsterdamse School       Bedumerweg 34 9959 PG Onderdendam

DE KERK werd in 1932 ontworpen door Albert Wiersema in de Groninger Amsterdamse School-stijl, in opdracht van de kerkeraad van de Gereformeerde gemeente in Onderdendam.  In 1933 werd de pastorie gebouwd, eveneens een ontwerp van Albert Wiersema.  De kerk, de pastorie en het hekwerk zijn rijksmonumenten.

Sinds 2015 zijn kerk en pastorie eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).

NIEUW

Twee nieuwe uitgaven van boeken over de Groninger Amsterdamse School

- Stadjespaleizen van Norma van der Horst - de Amsterdamse School in de stad Groningen

- Architect Sietze Veenstra - een talentrijk vakman in Langezwaag en Middelstum

- Egbert Reitsma - Meester in baksteen (herdruk) nu weer verkrijgbaar

En nog meer literatuur in onze webwinkel

Komende activiteiten:

Expositie met als thema "KLEI" van 15 mei - 5 juni _ gaan niet door vanwege de corona-crisis

Dit najaar een tentoonstelling over het werk van architect Berend Jager- is uitgesteld naar 2021.

 

DE KERK Bedumerweg 34 te Onderdendam is vanaf 1 april wel open voor bezoekers.

 Ook in deze tijd van corona kan DE KERK een plaats zijn voor troost en bezinning.

Houd u wel aan de corona-maatregelen.