Stichting DE KERK Centrum Groninger Amsterdamse School

Centrum Groninger Amsterdamse School       Bedumerweg 34 9959 PG Onderdendam

DE KERK werd in 1932 ontworpen door Albert Wiersema in de Groninger Amsterdamse School-stijl, in opdracht van de kerkeraad van de Gereformeerde gemeente in Onderdendam.  In 1933 werd de pastorie gebouwd, eveneens een ontwerp van Albert Wiersema.  De kerk, de pastorie en het hekwerk zijn rijksmonumenten.

Sinds 2015 zijn kerk en pastorie eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).

Stichting DE KERK organiseert met de Plaatselijke Commissie exposities en tentoonstellingen. In de consistoriekamer staat een vaste collectie Amsterdamse School meubelen in de vorm van een stijlkamer. 

 

Komende activiteiten:

 NU: Expositie met als thema KLEI

van 18 september - 18 0ktober exposeren 3 Groninger keramisten in DE KERK. Ook zal een kleine tentoonstelling te zien zijn over de steenfabriek Allershof te Onderdendam.

Geopend van 11.00 - 17.00 uur op vrijdag, zaterdag en zondag. Toegang gratis.

lees meer

 

Peter Siebesma expositie in DE KERK

In het voorjaar van 2021 exposeert Peter Siebesma met 25 portretten naar aanleiding van foto's van de Groninger fotograaf Jacob Molenhuis (1894-1987).  De mensen van Molenhuis. 

lees meer 

Tentoonstelling Berend Jager 

De tentoonstelling over het werk van architect Berend Jager is te zien van 30 juli - 05 september 2021.

lees meer   

 

DE KERK staat open.

Dagelijks is DE KERK open van 11.00 -17.00 uur. Houd u wel aan de corona-maatregelen.

Van 14 tot 18 septemberis DE KERK gesloten wegens opbouw van de expositie.

Ook in deze tijd van corona kan het een plaats zijn voor rust en bezinning.

 

Garages in de Groninger Ommelanden

 

In de jaren 1920-1940 zijn er in de Ommelanden veel garages gebouwd in de toen heersende architectuur: De Groninger Amsterdamse School.

In 2019 heeft DE KERK daarover een tentoonstelling samengesteld en was er een brochure met 3 fietsroutes en een autoroute. Deze brochure is nu weer verkrijgbaar als handzaam boekje.

Nu te bestellen in onze webwinkel. Prijs €5,00