Stichting DE KERK Centrum Groninger Amsterdamse School

Centrum voor Groninger Amsterdamse School       Bedumerweg 34 9959 PG Onderdendam

 

DE KERK werd in 1932 ontworpen door Albert Wiersema in de Groninger Amsterdamse School-stijl, in opdracht van de kerkeraad van de Gereformeerde gemeente in Onderdendam.  In 1933 werd de pastorie gebouwd, eveneens een ontwerp van A. Wiersema.  De kerk, de pastorie en het hekwerk zijn rijksmonumenten.

Sinds 2015 zijn kerk en pastorie eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).

 De SOGK, de Plaatselijke Commissie en de architect Marlies Rohmer hebben plannen ontwikkeld voor de herbestemming van DE KERK. De hoofd bestemming voor DE KERK is het Centrum voor de Groninger Amsterdamse School. Daarnaast zullen achter DE KERK drie B&B's worden gerealiseerd en zal de kerkzaal opgesplitst worden in twee gedeelten: een foyer en een gehoorzaal. De voormalige consistoriekamer wordt dan ingericht als expositieruimte. Boven de foyer, op een nieuwe verdieping, zijn een studiezaal en een bibliotheek gepland. Ook zullen de oorspronkelijke kleuren van het interieur worden terug gebracht. 

Deze plannen zullen in de komende jaren worden gerealiseerd. Tot die tijd zal DE KERK in gebruik zijn als expositieruimte, concertzaal en beschikbaar zijn voor uitvaarten. (zie ook "DE KERK" huren)

Deze zomer is er weer veel te doen in DE KERK aan tentoonstelling en concerten zie activiteiten.

50 kerken open

DE Stichting oude Groninger Kerken bestaat dit jaar 50 jaar!

Het belangstelling wekken voor het religieus erfgoed behoort al vijftig jaar tot de belangrijkste doelstellingen van de Stichting Oude Groninger Kerken. In dat kader zullen vanaf 13 mei de officiële start van de jubileumviering, 50 stichtingskerken permanent worden opengesteld voor belangstellenden.

Ook DE KERK zal vanaf 13 mei dagelijks van 10.00 - 17.00 uur voor belangstellenden opengesteld worden.