Stichting DE KERK Centrum Groninger Amsterdamse School

Centrum Groninger Amsterdamse School       Bedumerweg 34 9959 PG Onderdendam

DE KERK werd in 1932 ontworpen door Albert Wiersema in de Groninger Amsterdamse School-stijl, in opdracht van de kerkeraad van de Gereformeerde gemeente in Onderdendam.  In 1933 werd de pastorie gebouwd, eveneens een ontwerp van Albert Wiersema.  De kerk, de pastorie en het hekwerk zijn rijksmonumenten.

  Stichting DE KERK organiseert met de Plaatselijke Commissie exposities en tentoonstellingen. In de consistoriekamer staat een vaste collectie Amsterdamse School meubelen in de vorm van een stijlkamer. 

 

DE KERK is steeds op zoek naar aanvullingen voor ons architectuurarchief en voor onze vaste collectie Amsterdamse School meubelen en ander "huisraad". Voor schenkingen of bruikleen kunt u contact met ons opnemen: info@dekerkonderdendam.nl.   

Gezocht:

We zijn op zoek naar actieve vrijwilligers voor diverse activiteiten en het archiefonderzoek. Voor inlichtingen en aanmelding: info@dekerkonderdendam.nl 

 

 

Tentoonstelling Berend Jager 

De tentoonstelling over het werk van architect Berend Jager is van 12 augustus t/m 18 september 

in DE KERK.

lees meer   

 

DE KERK staat weer open.

DE KERK  dagelijks geopend van 11.00 - 17.00 uur. 

Op afspraak kan een rondleiding worden gegeven inclusief de vaste collectie Amsterdamse School meubelen. Voor een afspraak kunt u zich melden op info@dekerkonderdendam.nl.

Maximaal 10 bezoekers per keer.

 

Garages in de Groninger Ommelanden

 

In de jaren 1920-1940 zijn er in de Ommelanden veel garages gebouwd in de toen heersende architectuur: De Groninger Amsterdamse School.

In 2019 heeft DE KERK daarover een tentoonstelling samengesteld en was er een brochure met 3 fietsroutes en een autoroute. Deze brochure is nu weer verkrijgbaar als handzaam boekje.

Nu te bestellen in onze webwinkel. Prijs €5,00

Kijk voor andere literatuur en onze "Wiersema Kaars" op de webwinkel.