Stichting DE KERK Centrum voor de Groninger Amsterdamse School

Centrum voor Groninger Amsterdamse School

DE KERK werd in 1932 ontworpen door Albert Wiersema in de Groninger Amsterdamse School-stijl, in opdracht van de kerkeraad van de Gereformeerde gemeente in Onderdendam.  In 1933 werd de pastorie gebouwd, eveneens een ontwerp van A. Wiersema.  De kerk, de pastorie en het hekwerk zijn rijksmonumenten.

Sinds 2015 zijn kerk en pastorie eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).

 De SOGK, de Plaatselijke Commissie en de architect Marlies Rohmer hebben plannen ontwikkeld voor de herbestemming van DE KERK. De hoofd bestemming voor DE KERK is een Centrum voor de Amsterdamse School in Groningen. Daarnaast zullen in en om DE KERK drie B&B's worden gerealiseerd en zal de kerkzaal opgesplitst worden in twee gedeelten: een foyer en een gehoorzaal. De voormalige consistoriekamer wordt dan ingericht als expositieruimte. Boven de foyer, op een nieuwe verdieping, zijn een studiezaal en een bibliotheek gepland. Ook zullen de oorspronkelijke kleuren van het interieur worden terug gebracht. 

Deze plannen zullen in de komende jaren worden gerealiseerd. Tot die tijd zal DE KERK in gebruik zijn als expositieruimte, concertzaal en beschikbaar zijn voor uitvaarten. (zie ook "DE KERK" huren)

In de wintermaanden is DE KERK alleen voor bezichtiging op afspraak geopend.