Organisatie

Stichting DE KERK is gevestigd in de voormalige gereformeerde kerk te Onderdendan, die in 1932 door Albert Wiersema is ontworpen in de Groninger Amsterdamse School-stijl. Het gebouw is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).

 

De kerkzaal wordt gebruikt als ruimte voor de wisselende exposities in de consistoriekamer staat een vaste expositie van Amsterdamse School meubelen de z.g. Ds. Wasch -collectie.

 

De Stichting heeft een bestuur van 5 p0ersonen die 5 keer par jaar bijeen komen.

De Stichting kent geen betaalde krachten.

 

De activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door een team van 14 vrijwilligers.

 

DE KERK beheert het archief van Albert Wiersema/Zevenberg (tekeningen en bestekboeken) en een kerkelijk archief. Beide archieven zijn na afspraak te raadplegen in DE KERK Bedumerweg 34 te Onderdendam.