Herbestemming van "DE KERK"

Nu de kerk niet meer als kerk in gebruik is, en de kerk - "DE KERK" is geworden, wordt er door de Plaatselijke Commissie Onderdendam in samenwerking met de Stichting Oude Groninger Kerken gezocht naar herbestemming van dit monumentale rijksmonument.

Daarbij zijn een aantal uitgangspunten:

- "DE KERK" blijft een kerk voor trouw- en rouwdiensten

- "DE KERK" als plaats voor bezinning, een stilteruimte

 Studenten van de afdeling bouwkunde hebben een vijftal plannen ontwikkeld voor de herbestemming van DE KERK

 

- "DE KERK" als centrum voor de Amsterdamse School op het Hoogeland (inventariseren, catalogiseren en exposeren) 

- "DE KERK" als cultureel centrum voor exposities, tentoonstellingen, concerten en lezingen

- "DE KERK" als museum met vaste en wisselende tentoonstellingen

- "DE KERK" als foyer

- "DE KERK" als B&B

Deze zijn op de open dag van DE KERK in 2016 gepresenteerd.

 De architect Marlies Rohmer is samen met de SOGK en de Plaatselijke Commissie aan de slag gegaan om deze plannen tot een eenheid te smeden. Centraal daarbij staat het Centrum voor de Amsterdamse School in Groningen. Om de exploitatie rond te krijgen worden er 3B&B's gerealiseerd achter DE KERK en krijgt de kerk een foyer, een gehoorzaal en expositieruimte. OP een nieuw te plaatsen verdieping komt een studiezaal en een bibliotheek ten behoeve van het Centrum. 

 Het herstel van de buitenkant van DE KERK is gereed.

Als we meer duidelijkheid hebben over de daadwerkelijke herbestemming van DE KERK, na een verkenning van een aan te stellen architect, zal de binnenkant worden aangepakt.  Dat proces gaat een langere tijd duren. Ondertussen ontwikkelen we wel exposities, tentoonstellingen en concerten. Zie activiteiten.