Bestuur

Hans Stoelinga :  voorzitter

Sijn van Genuchteten : secretaris

Johan Wiersma : penninmeester

Annemiek Wassenaar : lid

Willy Veenstra : lid

mailto:info@dekerkonderdendam.nl

 

Sleuteladres

Bedumerweg 22 Onderdendam