Stichting DE KERK

Bedumerweg 34 - 9959 PG Onderdendam

 

Bestuur

Hans Stoelinga :  voorzitter

Stijn van Genuchten : secretaris

Johan Wiersma : penningmeester

Annemiek Wassenaar : lid

Willy Veenstra : lid

mailto:info@dekerkonderdendam.nl

 

Sleuteladres

Bedumerweg 22 Onderdendam