De ds. W.A. Wasch collectie

 

 

Enkele jaren geleden kreeg de Stichting Oude Groninger Kerken uit de erfenis van de fam. Wash de schenking van een collectie Amsterdamse School meubelen die een plaats hebben gekregen in DE KERK.

                          

 Wilhelm Andreas Wasch werd op 6 november 1878 te Middelburg geboren en studeerde, na het gymnasium te hebben afgerond, theologie aan de universiteit van Utrecht waar hij in 1904 het kandidaatsexamen deed. Van 1905 tot 1910 was hij predikant aan de Ned. Herv. Kerk te Oudeschans.

In 1910 volgde zijn benoeming als predikant bij de Protestantse Gemeente van Palembang (Zuid Sumatra) waar hij tot 1920 werkzaam was. Van november 1921 tot augustus 1929 was hij predikant te Bondowoso (Java).

Op 26 oktober 1930 volgde zijn benoeming bij de Ned. Herv. Kerk van Kiel- Windeweer, waar hij tot zij emiraat op 1 januari 1949 als predikant heeft gestaan. Zijn benoeming in Kiel-Windeweer zal het moment zijn geweest dat de fam. Wasch een compleet ameublement uitzocht bij de meubelfabriek Heres te Veendam, waarvan delen nu de “ds W.A.Wasch” collectie vormen.