DE KERK werd in 1932 ontworpen door Albert Wiersema in de Groninger Amsterdamse School-stijl, in opdracht van de kerkenraad van de Gereformeerde gemeente in Onderdendam.  In 1933 werd de pastorie gebouwd, eveneens een ontwerp van Albert Wiersema.  De kerk, de pastorie en het hekwerk zijn rijksmonumenten.

  Stichting DE KERK organiseert met de Plaatselijke Commissie exposities en tentoonstellingen. In de consistoriekamer staat een vaste collectie Amsterdamse School meubelen in de vorm van een stijlkamer. 

 

DE KERK is steeds op zoek naar aanvullingen voor ons architectuurarchief en voor onze vaste collectie Amsterdamse School meubelen en ander "huisraad". Voor schenkingen of bruikleen kunt u contact met ons opnemen: info@dekerkonderdendam.nl.   

Gezocht:

We zijn op zoek naar actieve vrijwilligers voor diverse activiteiten en het archiefonderzoek. Voor inlichtingen en aanmelding: info@dekerkonderdendam.nl