Het Wiersema archief

Dit archief bestaat uit een aantal ontwerpen (1933-1952) en bestekboekjes (1926-1947)

Het archief is door Anja Reenders in 2015 overgedragen aan DE KERK.

Het archief is bijna volledig, en geeft een goed beeld van de toen geldende architectuur van de Groninger Amsterdamse School in en rond Bedum.

Sinds 2019 is het archief uitgebreid met delen uit het archief van Karst Zevenberg.

Dit archief is op aanvraag te raadplegen in DE KERK. Voor aanvraag: info@dekerkonderdendam.nl