Karst Zevenberg architect te Bedum UITVERKOCHT

€ 18,50

Boek over het leven en werk van "Karst Zevenberg- Voor het voetlicht".

architect: 1893 - 1960 

Door Bertus Fennema en Hidde Rinze Koornstra

Fraai uitgevoerd met informatie, foto's en totale ouvrelijst

gebrocheerd 17 x 24 cm. 128 p-agina's

Uitg: NoordPRoof 2018

ISBN: 978 90 79742 18 9